ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να εγκαταστήσετε το App πηγαίνετε Ρυθμίσεις->Ασφάλεια-> Επιλέξετε Άγνωστες Πήγες

android
1
Adroid settings2
2
Adroid settings3
3
Adroid settings4
4