ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να εγκαταστήσετε το android App πηγαίνετε Ρυθμίσεις->Ασφάλεια-> Επιλέξετε Άγνωστες Πήγες

1
2
3
4